_MCER1

mareckie centrum edukacyjno-rekreacyjne

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne

projekt 2017 // w trakcie budowy

Zespół obiektów użyteczności publicznej mieszczący w sobie szkołę podstawową, halę sportową, zespół basenów i spa, salę teatralną, bibliotekę publiczną oraz zespół żywienia.  W projekcie zastosowano szereg innowacyjnych technologi m.in. rozproszony system wentylacji sterowany stężeniem dwutlenku węgla, zielone dachy bagienne sprzężone z systemem retencyjnym czy turbinę gazową. Dzięki odpowiedniej optymalizacji i bilansom udało się zmniejszyć planowane zużycie energii do poziomu poniżej standardu pasywnego, a dla budynku szkoły podstawowej zbliżonego już do poziomu zeroenergetycznego. Projekt przygotowany do certyfikacji BREEAM.